SVORNOST, stavební bytové družstvo

                                                                                Ztracená 2647/16, 767 01 Kroměříž

 

                                                                                 IČ 00156931                DIČ CZ00156931

                           Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka: Oddíl DrXXXIV, vložka 506

                                                                      Bankovní spojení : ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú. 1757064/0300

 

SVORNOST, stavební bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými

prostředky byty, hospodařit s nimi a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.

 

Činnost družstva spočívá především v :

1) zajišťování bytových a s bydlením souvisejících potřeb členů družstva - nájemců bytů

2) spravování, popř. provozování nebytových prostorů a garáží ve vlastnictví družstva (dále jen nebytových prostorů)

3) provozování obdobných činností ad 1., 2. na smluvním základě ve prospěch členů družstva - vlastníků bytů (nebytových prostorů) a nečlenů družstva

    - vlastníků bytů (nebytových prostorů)

Bytový fond spravovaný  SVORNOST, stavebním bytovým družstvem je lokalizován v Kroměříži, Chropyni a přilehlých obcích.

                                                             

 

 Statutární orgán - představenstvo

 

Kontrolní komise

           
  předsedkyně Ing. Magda Koukalová                                předsedkyně Markéta Javorská
  místopředsedkyně Vladimíra Vlasatá   místopředsedkyně         Mgr. Jana Valentová
  členové    Ing. Josef Baďura   členka Jarmila Kytlicová
    Alois Hýža      
    Ing.Romana Blahová