Kontakty  
Telefon sekretariát : 573 502 611 Adresa: SVORNOST, stavební bytové družstvo

Ztracená 2647/16

767 01  Kroměříž
E-mail : kozakova@svornostkm.cz  
   
GSM brána : 605 253 464

emailové adresy zaměstnanců se skládají z příjmení příslušného zaměstnance bez diakritiky (háčků a čárek) následovaného textem @svornostkm.cz

Telefonické kontakty na zaměstnance

úsek organizace a řízení : 1.patro        
Jméno   Zařazení   Telefon
Ing. Magda Koukalová   organizačně technický pracovník pověřený řízením běžné činnosti družstva   573 502 631
Jana Kozáková   sekretariát   573 502 611
    personální, mzdy, odměny   573 502 619
Silvie Měrková   výtahy + BOZP a PO   573 502 618
         
úsek technický : 1.patro        
Jméno   Zařazení   Telefon
Ing. Josef Baďura   vedoucí úseku   573 502 616
Lenka Petrášová   stavební technik, evidence dluhů, vymáhání pohledávek   573 502 617
Milan Náleza   energetik, správa budov   573 502 615
         
úsek ekonomický : 2.patro        
Jméno   Zařazení   Telefon
Eva Stoklasová   vedoucí úseku   573 502 612
Eva Kubošková   vedoucí účetní, účetnictví pro SVJ   573 502 622
Bronislava Štěbrová   vyúčtování služeb, předpis nájmu   573 502 623
Anna Pospíšilová   vyúčtování služeb, předpis nájmu   573 502 621
Kateřina Vagalová   vyúčtování služeb, předpis nájmu   573 502 620
Eva Šebestíková   fakturace, hospodaření   573 502 621
Pavlína Blanarovičová, DiS   nájemné - platby   573 502 623
    pokladna (přízemí)   573 502 624
         
členská a bytová agenda : přízemí        
Jméno   Zařazení   Telefon
Mgr. Eliška Čmeláková   právník    
Stanislava Nykrmajerová   převod družstevního podílu, samosprávy, společenství vlastníků   573 502 626
Alena Holemá   převod bytu do vlastnictví, změny vlastnictví, dědictví, podnájmy   573 502 626

Vzhledem k přibývajícímu počtu nezbytných úkonů je nutné objednat se na členské a bytové agendě vždy týden předem.