Základní dokumenty družstva:

 

     - Stanovy družstva 2019

     - Stanovy družstva 2021

     - Jednací řád

     - Směrnice pro stanovení výše nájemného

     - Směrnice pro poskytování odměn funkcionářům družstva

     - Domovní řád 

     - Požární řád 

     - Požární poplachové směrnice