Dotace IPRM

 

            OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Dnem 27.6.2013 bylo zahájeno výběrové řízení pro tyto projekty spolufinancované z evropských fondů v rámci programu IPRM Kroměříž – 5.výzva:

 

       1)        Modernizace 3 ks výtahů bytového domu Úprkova 3692-94, Kroměříž a modernizace 4 ks výtahů bytového domu Spáčilova 3447-48,

              Kroměříž

       2)        Rekonstrukce střechy bytového domu Spáčilova 3447-48, Kroměříž

       3)        Zateplení podélných stěn, rekonstrukce soklu, společných lodžií a provedení nového okapového chodníku a výměna sklepních oken,

              balkónových sestav společných lodžií a vchodových dveří bytového domu Rumunská 4048-50, Kroměříž

 

Součástí výzvy k podání nabídky jsou soutěžní podmínky, návrh smlouvy o dílo, krycí list nabídky, slepý rozpočet a kopie projektové dokumentace.

 Tyto podklady jsou k vyzvednutí na SVORNOSTi, stavebním bytovém družstvě u p. Petrášové tel.: 573502617, 603164475.

               Soutěžní lhůta podání nabídek je stanovena do 22.7.2013 do 14.00 hod.

 

                                                                        

                                                                              

Smlouvy uzavřené s dodavateli stavebních prací pro bytové domy, jímž byla rozhodnutím přidělena dotace ze strukturálních fondů EU

v programu Integrovaný plán rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

Stavební úpravy bytového domu, Spáčilova 3574-5, KM.pdf

 

Stavební úpravy bytového domu, Úprkova 3692-4, KM.pdf

 

Stavební úpravy bytového domu, Úprkova 3692-4, KM.pdf

 

Stavební úpravy bytového domu, Francouzská 4035-6, KM.pdf

 

Stavební úpravy bytového domu, Rumunská 4051-3, KM.pdf

 

Stavební úpravy bytového domu, Albertova 4058-9, KM.pdf

 

Smlouvy uzavřené s dodavateli stavebních prací pro bytové domy, jímž byla rozhodnutím přidělena dotace v rámci Výzvy č. 5 ze strukturálních

fondů EU v programu Integrovaný plán rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod.

 

203 SOD Výtahy s.r.o. Spáčilova 3447-48, KM.pdf

 

207 SOD Ing. NEDOMA, s.r.o. Spáčilova 3543-44, KM.pdf

 

306 SOD Výtahy s.r.o. Úprkova 3692-94, KM.pdf

 

459 SOD Ing. NEDOMA, s.r.o. Rumunská 4048-50, KM.pdf

 

459 SOD V okno, s.r.o. Rumunská 4048-50, KM.pdf